Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/227

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


術又鄙棄不用而法僅傳謂其宜扵水旱

疾病通得而用之也余行天下與方外士

㳺率不得一二蓋其傳受訛缺浮靡恣蕩

攝思握神罔不知所以而其祛役禁制按

圖以求叱咤瞬息欲通靈扵𦙝蠁不可得

也噫其教若是而為其學者又皆不自植

立可哀也矣余居近東嶽行祠有陸氏者

掌其祠有年矣其四世孫曰頤真㓜嵗識

之儀觀秀整淵乎抱道之器與之語慎重

不伐悒悒然欲求其師未能也日尊所聞