Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天乎是果不可知也庸銘以慰而翁銘曰

有燁者珠復沉于淵云誰尸之蒼蒼維天

雲乗嶼山兆食歸復詔而兄子以衍以續

   戴先生墓誌銘

先生諱表元字帥初一字曽伯世為慶元

奉化州人七嵗學古詩文多竒語年十三

即加冠入鄉校從里師習詞賦輒棄不肎

學諸父強之乃游臨安于時新㝎方尚書

逢辰廬陵劉博士辰翁以論䇿表厲進士

得先生程文大竒之咸淳已已入太學改