Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


異斯可也後二年失仕歸剡遂俾桷事先

生始盡棄聲律文字力言後宋百五十餘

年理學興而文蓺絶永嘉之學志非不勤

也挈之而不至其失也萎江西諸賢力肆

于辭斷章近語雜然陳列體益新而變日

多故言浩漫者蕩而倨極援證者廣而纇

俳諧之詞獲絶于近世而一切直致棄壞

繩墨棼爛不可舉文不在兹其何以垂後

先生湥憫焉方是時禮部尚書王公應麟

天台舒公岳祥師表一代先生獨執子弟