Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為時輩所尊先生詩文若干卷疾革猶手

加繕㝎以所居鄉名曰剡源集治窆張村

𦵏以至大元年三月某日娶陸氏子男四

初陽次紀後庚幼儒女四壻曰陸孟孫孫

肖翁徐公説袁庚孫孫男女八始先生兩

授徒于鄞于宣于杭其徒散處莫㑹初陽

等謂從學㝡久而知吾父者冝莫如桷遂

俾誌其墓乃泣對不敢辭銘曰

桓桓戴系立氏以謚信都九江集禮秉衛

在漢國鈞守正忠毅别籍于剡貞德彌勵