Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是則尸禄位者私善惡喜怒鉤名挈譽幸

終其身其禍可勝道哉至治元年余校文

南宫得一士曰張純仁廣信人也調鄞縣

丞鄞為余里會謁告歸純仁踵門以其舅

氏之狀請銘其 氏為武夷楊氏楊由侍

讀學士徽之翰林學士億顯後有徙信之

弋陽今為弋陽人其曽祖諱崧祖元龍考

汝翼妣三世曰李氏程氏江氏考能詩有

集曰醉吟李君明通叙之君名謙之字謙

叔嘗監麻沙鎮後不復仕其所從師曰謝