Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也士生于今㑹衆以合一由谷而之川川

以達于海盖其書具在獵英聚珍朝成夕

上敏而求之者良不以為艱是則於劉君

見之君少學古文湛湥隠伏不見其涯涘

落筆數百語詩工次和愈作愈平順而幽

愁感歎思其平昔狀其羇窘鑒燭清澈物

莫有逃遁者性嗜酒不解治生業幼侍其

父府君昇自為師弟子從閬風舒先生岳

祥游唱和不輟空林絶嶂目接耳受一寓

於諷詠晚嵗先會稽郡公延入塾教諸甥