Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


今遺書具在詎果無傳也邪曽祖某祖某

妣某氏其子存翁嘗請銘以久官翰林不

克為至是二十有四年矣今復有請愀然

謝曰隠君振華續光將大有傳耆舊澌盡

桷敢不自勵銘曰

探㣲證墜前哲功後學剽𥫄誣顓蒙偉哉

卓識合異同輪囷卷帙浩不窮冥𢯱𤣥象

歌渢渢㺯筆為戲箋魚蟲辟雍三黜命莫

逢紀述有在蓄極通墓門永揭昭儒宗

   曹士𢎞墓誌銘