Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰伯淳官慶元士𢎞在慈谿與之友不敢

吏朱雲也汝霖汝舟皆能世其學泰㝎二

年汝舟以書抵余求銘實不敢辭銘曰

匏也不食我心孔悲聿求王明以䇿以馳

輪囷知聞如山蔟雲纂史闡名不屑於文

緝墜紹緒執筆是紀年不稱德傳世則偉

作銘允哀以詔我同志

   陳縣尉墓誌銘

咸淳閲十禩諸縣獨奉化號多士流出入

太學上南宫亡慮十餘人于時蜚聲秀穎