Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𦵏剡源鄉畢駐里祔于曽祖迪功某之兆

銘曰

日垂崦嵫亦既見斗實命不逢怨則屢疚

布衣便便迄享大年執其韋編戒子于傳

維陳令族詩書是續作銘昭昭以告必復

   静清處士史君墓誌銘

大德七年桷官翰林史先生以書見貽不

獲領後二十年子壁孫橐其書藁以示反

復痛悼䇿勵于桷為甚重今撮要而表之

曰斯文剥喪餘數十年師表郡縣學者應