Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


月柩歸祖墓明年𦵏于陽堂鄉穆奥之原

娶陸氏朝請大夫將作監合之女子壁孫

墓孫坒孫臺孫女伯佺適葉信公夢鼎之

孫揆翁仲忱適紹興中書舎人潘公良貴

之曽孫世演二女未行有文集二十卷易

究一十卷託永逺於少賤誠不敢承命嵗

月逾邁而壁孫能遵守不貳奉遺言以請

曷敢以不腆為辭銘曰

貞絜陸沉志裂金石秉言無郵厄則孰職

𩦸伏于襄不稱其德塊獨結約忿決胸臆