Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


磨三遷為府經㦄晚授黄州而志意莫遂

詎命也夫娶陳氏男五長源以編脩官授

承事郎常熟州判官次厚與陳夫人先七

嵗卒次湜浩津女嫁同里嚴震孫男五孫

女二六月乙酉葬長洲縣陳墪之原銘曰

璞隠于荆彼士泣之𩦸伏于車曷予縶之

成者匪天為者匪人不成不為其風肫肫

聿昌其始有子文偉高丘永安是謂受祉

   司天管句焦君墓誌銘

長安焦氏世逺軼莫究宗譜有諱紹先者