Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


生人匪艱成之實難丸泥障流彼駛者繁

氣直以堅維德之完謂隘不由其名奚傳

   江陵儒學教授岑君墓誌銘

慈溪黄宗卿震之季子叔英彦實甫壻餘

姚岑氏咸言岑氏善擇壻彦實館其家以

詩書授子弟彬彬于于鉤深纂𤣥融液品

節各就條貫掉鞅於詞場者尢宜焉延祐

五年岑君良卿以詩義上禮部第二桷時

爲 殿試讀巻官㝎甲乙七年其弟士貴

貢于鄉桷以至治元年再入集賢預校文