Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鄞范某至大元年𦵏於上林鄉召奥之原

古者銘蔵于幽後揭於墓道懼人之弗先

見也禮生於人情弗忍焉耳矣乃表以銘

蒼姬展親岑亭啓封棘陽專居傳漢益隆

矯矯舞陽佐運闡功後興儒碩錮禁以終

㝎籍會稽支居鹽官三相佐唐偉績彌刋

SKchar鳴以詩載車和鑾降宋中㣲其譜實完

蹇𠔃在山不駛不僨卒達于川百折混混

孰導其先孰開其藴肇者不居來者益振