Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


拜大司農郝氏之昌殆未易量也考諱德

仁妣李氏宛平縣君諱政以叅政贈資德

大夫尚書右丞追封薊國公諡康靖賈氏

薊國夫人配劉氏女二長適楊居義次適

集賢照磨李忠将以十有二月某日𦵏宛

平君墓左御史来乞銘銘曰

始竒終閟覿徳日温訓言衡門不華以尊

曄曄大椿灌膏培根弗利其身利其後昆

   翰林學士承㫖贈大司徒魯國王

   文肅公墓誌銘