Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


良佑良佐君疾革呼諸子曰父死異財違

古禮慎遵我訓若君者懿德斯𬾨而復以

嘱其子程氏之澤良未艾也良佑始仕在

中書右司歴叅議府户部宣徽院改授太

常太祝出為鎮江常州推官浙東道宣慰

司都元帥府都事甫解職以選守令授奉

政大夫上都路興州知州孫十人孫女九

人良佑来請銘君弟之子良能松江府横

浦場司丞良士温州路永嘉場監運亦曰

伯父事實將湮佚宜速銘以詔後君以推