Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


隧斯敬矣銘於墓斯仁矣謹按番陽吳氏

皆祖番君芮饒公曽祖岳祖夢旂父鑑追

封某官謚文靖妣陳氏追封饒國夫人公

字祥甫卑讓自持不善者避之善者從之

身貴矣禮鄉黨以和視後進煦然以奬誘

觴至益持重戒其子侍

帝左右毋以我耄為往返夫人舒氏諱妙

真世儒族祖某父某公蚤事舅姑盡孝敬

晚嵗主祭享親滌濯遇諱日淚涕滿頤睫

内閫姻黨咸儀則之高堂齊眉人以為福