Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不為言人益服之桷先䖏州府君於朋友

義尢敦叙而先生行事亦相近故交好尢

善厚先府君即世時来城中愛撫彌厚嘗

曰汝父宜有後昔百受欺今詎使一無報

大德五年桷𬾨翰苑属後屢遷先生喜

溢眉睫曰吾所期誠不妄延祐六年二月

得㣲疾作書與常往來戒勿用浮屠事且

命桷誌其墓幸以故人子何敢辭先生字

貴白甫世居奉化之鵁鶄山卒時年七十

有七𦵏某鄉某原妣方氏封安人曽祖聰