Page:Sibu Congkan1421-袁桷-淸容居士集-16-11.djvu/162

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諫罷征嘗喻

太祖得國之本明配日月量侔江海合天

地之大徳故能混一海宇滅國真薛禪死

已乆拜住不才願踵其䇿以獻後王從公

言奏于 上訖如約以平王遂遣使收兵

四境而少尼其行且曰邏者猝遇將害汝

遂設宴三日給符信䕶行俾歸于 朝至

治元年三月抵上京入見于 上而王亦

遣使 奏拜住兩為行人不愛其身隆爵

厚職所不吝然除拜非吾所預為語 朝