Page:Sibu Congkan1421-袁桷-淸容居士集-16-11.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嫁娶喪𦵏有不能舉者悉賑與之愛博而

内眀碩儒故官旁邑外郡俱舘致教子弟

嘗言吾交游宜廣汎愛親仁勿為臧否可

也有客素依公調官 京師願奉公文書

以效勞久之客得官羣議咎客公以書慰

之君果有得猶我之得客出書示議者迺

止善尺牘琴奕諸藝皆過人不自詫襮毎

言沽名激行為之良易然不可欺扵心晚

嵗過郡土神祠桷侍行指謂曰吾言出諸

口今得視神無愧自丙子来冠屨雜糅抑