Page:Sibu Congkan1425-袁桷-淸容居士集-16-15.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


其必有禆扵劉公故其以事罷歸即需章

留之有曰伏以羅適自臨百里将及二朞

奉詔條主扵恪恭聽獄訟號為簡諒有識

詠頌咸謂得古人之風愿民服従可以當

屬城之冣惜其未盡施設⿺辶䖏爾罷歸輙徇

輿情亟陳囊奏朝廷遂允其請後自開封

推官為府界提㸃刑獄其制詞曰强力民

事知其要務亦公所為也羅公政績湮落

少見漫摭其事書于後云

   書潞公帖