Page:Sibu Congkan1427-姚燧-牧庵集-8-1.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西秦乞伏歸國仁燕慕容皝垂南燕慕容德西燕慕容

冲合是數國之年取其兩端冲少不能踰紀沮渠不及

四十年一何促促若是耶庸以較夫高麗氏王建立國

于唐明宗長興壬辰歴晉漢周金宋以及至大庚戌

二十八歴三百七十九年垂統之遙遙繼序之昭昭况

賴聖世億萬維年其來猶未艾者獨何修而臻此哉豈

負固海隅中土之兵不能以至與將善于事大不失其

貢職歟將修明治具禮樂刑政維持之效歟抑箕子之

澤百世而不斬也吾所謂異古者此焉耳其異于今均