Page:Sibu Congkan1428-姚燧-牧庵集-8-2.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


矣聞者其然余斯言乎非歟其踐行有素乎驟歟史君

生洛徙穰奇士也名儀字仲威其豐殖若可比封君素

侯力善而泛愛赴急而施積寒士之來歸者如以器浥

泉流隨其小大而斟酌飽滿之不虛其往而遂所願欲

言其處易時位可當豫九四適余讀易求名新堂爲書

朋𬖂俾揭之楣間蓋仲威與余同邑以年偶先嘗兄之

禮意甚至言其可諛况潛齋先生之弟子猶懼其盍𬖂

于燕遊好也故又舉兌象乾文言者申告亦庶幾輔仁

之一道也至元戊子日次實沈