Page:Sibu Congkan1428-姚燧-牧庵集-8-2.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其心勤以致其力焉耳然二者相須忠內也非盡其心

則不能本以爲勤勤外也非致其力則無以見諸行事

而實其忠禹湯聖人禹臣虞克勤于邦舜賢之湯臣夏

爲下克忠伊尹明之然非忠之至勤之極也不可曰克

兩聖則然下兩聖者宜如何哉先民不日賢希聖君之

職臣未嘗不以賢官之職其官者亦未嘗不以賢自居

不聖焉希烏可冀其克萬有一稽唐六典家令出入乘

軺車具禮儀先諸官以導祭祀賓客供酒食以爲獻主

今則增劇領凡𨽾官之民與捕獵鷹師綿戸稻田自安