Page:Sibu Congkan1433-姚燧-牧庵集-8-7.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  瀏陽縣尉閻君墓誌銘

閻宏少燧十七年識之七年矣走未嘗遇以凡士宏亦

願遊吾門彚所述焉始託銘其祖醫隱君墓于時尉瀏

陽考府君不恙也今焉六年又求銘其墓嗚呼何兩君

皆不及知而幸襮潛德其幽宏豈有見走文可以信後

世然歟走不讓爲者則以荅其爲好私余故也君諱鼎

吉字和卿醫隱長子其鄕其世其遷徙與醫隱所以敎

者皆見先誌以至元二十一年尉瀏陽二十六年受代

三十年秋七月十七日卒年六十八僑墓長沙元配姚