Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


皆不仕隱君避兵湘中至耒陽遂居之今爲耒陽人娶蕭氏

先殁子一人曰鉁耒陽州副長官女二人長適著作郞文矩

次適陳士奎継室呉氏生二男曰和尚曰阿虎側室生男曰

壽孫孫男曰善僧孫女二人君殁以大徳十一年秋八月十

六日年五十有五明年冬十二月七日葬其州之鰲山郷瞿

塘里旣葬矩以國史院編脩官劉致中之狀來請著隱君之

行而表諸阡云隠君蚤孤能自力學習進士業有聲旣居耒

陽買田築室將終身焉或勸以仕不應大延賔客師友課其

子以學州建孔子廟君出私財作禮殿及東西廡爲七十子

及從祀諸儒象其中又爲象舎鰲山以來四方學者事未集

而殁子鉁克成之州道塗下者沮澤髙者嶔﨑君悉募治使

隆隱平夷又浮船架梁通續阻絶歳躬視而葺之民取子錢

者法三之君又損貸者三之半雨暘 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)之愆必齋戒爲之禱有