Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


舟中同邑曾仲謙醫者也寔同舟療之五日而卒稁葬道次

是年除中興路儒斈敎授明年始克歸葬其里之某処父曰

魯母某氏妻某氏噫其父母妻子方徒其得官來歸而以䘮

至哀哉銘曰

離别栖遟垂十餘年臣斈之成甚苦且囏得官身後槀殯道

間傷其親心子所爲歎我爲墓銘表其能賢以慰其親俾後

有傳

    鄧伯某甫妻田夫人墓誌銘

鄧存之奔其母之䘮也其友虞某弔之存號而言曰烏乎存

忍葉朝夕之養千里來京師從辟御史府誠幸大夫人康強

時勵節立身得 君之禄以爲養仐不幸不然矣抱痛終天

哀哉亟歸葬不敢緩墓有石當誌存不忍言也子幸述諸夫

人姓田氏京兆藍田人父某母某氏生(⿱艹石)干年而夫人以疾