Page:Sibu Congkan1440-虞集-道園學古錄-12-06.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


即歛以瘞偶值善𦘕者爲象其容貌而題之曰史光母程氏

嘉熈戊戌十月二十七日死于兵難年五十四遂負之而

東至湖州止焉光時年十三耳今湖州有史氏自光始云泰

定四年三月 孫台孫來京師以先丗郷里之舊來告曰史

氏之有後於湖則我先曽大母以死易之也今九十年矣昔

大父猶有望於西還申其情事卒不可得而先人當内附之

後亦未遑於紀述顧以属台孫焉代易事乆日就湮没從事

於浙東帥幕嘗以告諸國史四明𡊮公幸旣爲之立傳矣而

台孫之志有未盡焉唯曽太母之䘮旣不復可知其處請刻

木象神具衣裳葬諸湖之新塋或曰葬以藏體魄也象而藏

之殆不可然則立石先大夫之墓具載夫人之事以示子孫

傳來丗或曰其可也請徴文於子某感其言爲叙其次而著

之史氏自唐吏部侍郎儼從僖宗𦍒蜀因家于眉州其墓在