Page:Sibu Congkan1441-虞集-道園學古錄-12-07.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


士唐樂真以法術承應 内廷是年以侍宸教法禱雨京師有

應集賢院亦上其事故 朝廷知之而得封甚速也 命旣下

而汝霖斈製錦於樂安去南豊三百里而近増封之命至斯

所以侈 上賜而係民心猶汝霖之貴也公在太史幸爲書其

事於石汝霖以郷人請私焉按臨川旴江志宣和間有南豊人

王文卿字予道號冲和子生有異質甞爲詩告其父有方外之

志父殁辭母逺遊渡楊子江旣済行野澤中雨⿰日𡨋 -- 暝迷路見若有

燈火者就之有老嫗爲逆旅者得文書数卷篝火讀之雨霽火

絶天且明乃在大樹下無逆旅也其書盖致雷電役鬼神之說

云以是済人甚衆名聞江湖間當是時徽宗崇尚道教甞夢得

神人以形求之得侍宸焉賜見大稱㫖拜大素大夫凝神殿校

籍其官道君别置道教官也大夫校籍位已尊矣賜其父承事

郎封其母曰宜人京城有狐爲妖人爲立孤王廟瑶津池又有