Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


壻與孫來請曰先父南坑之事昔者其郷之民感之今其子

孫或忘之矣昔者闔郡知之今聞之者或寡矣得一言於太

史傳信於我後之人不勝季淵等之幸也敢請如是者數至

予深有所感焉訊之邦人言當時與俱爲SKchar者何止數十人

獨李氏有子孫衆多而本等治儒術與縉紳先生游豈天之

所以報之者歟表其事于墓足以爲丗勸固史官之事也榮

字仲華宋末年尚少郡守多儒者愛其明法律推擇爲吏至

元以來仍從事於郡以嚴敏稱連出佐其属縣猶愼獄事多

所平反憲司聞其名辟書吏檄至而殁槱本桓榘棣其長子

故贑州路寧都州蒙古字學正伯源之子也棟楹樞楫季淵

之子也季淵孝於母嘗三刲股療母疾輙愈郡人多能言之

嗚呼漢大儒多出名法吏家況李氏有隂德其後必有𩔰者

乎是爲表