Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戴大戴記二十年自布水還居草廬二十一年五月左丞公

捐 --捐館二十三年程文憲公奉 詔起遺逸於江南至撫州強

起先生以母老辭程公曰不欲仕可也燕兾中原可無一𮗚

乎母夫人許其行與程公同如京師旣至程公猶薦先生不

令其知先生覺其意力以母老辭二十四年歸 朝廷老成

及宋之遺士在者皆感激賦詩餞之故宋宗室趙文敏公孟

頫方召爲兵部郎官獨書朱子與劉屏山所和詩三章以遺

一時風致識者嘆之二十五年程文憲公言於朝曰呉澄不

願仕而所定易詩書春秋儀禮大小戴記得聖賢之指可以

敎國子傳之天下有 旨江西行省遣官繕録以進郡縣以

時敦禮元貞元年八月游豫章西山憲幕長郝文 仲明迎

先生入城請學易南北學者日衆清河元文敏公明善時行

SKchar以文學自負常屈其坐人見先生問春秋大義數十條