Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


静先生留用光見知寧宗使有司新其宮而藏室之所謂經

者皆粉黄金爲泥書之後以宫火不存皇元大德三年有勅

重建宫嗣漢天師留國公曰不可以重煩縣官也凡祠宇可

爲者率其徒各以其力爲之而 君見獨先生作藏室木石

堅美締構雄麗規制益加於舊藏以木爲匱置室中髙(⿱艹石)

尺内廣圍徑(⿱艹石)干尺觚其隅爲八面面爲方格以次受盛經

之函刻木爲天人神仙地靈水官飛龍翥鳯之属附麗其上

皆塗以金中立鉅木實之下施盤輪令可関以旋轉言象天

運焉工未畢先生去丗弟子孫景眞成之而奉祠先生於藏

室之北不忘其功也先生之師曰黄君復亨復亨之師黄君

崇鼎至元中佐天師立道教所多所畫諾亦有祠復亨甞鑄

大鍾起鍾樓施田益宮中先生名彦綱字叔紀閩人有文章

其道行見翰林學上元公明善所撰碑文旣爲藏室亦買田