Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    老子賛

上古聖神邈(⿱艹石)羲黄民之識知休乎善忘巍巍其成皡皥其

治猶龍之嘆庶其在此禮儀三百威儀三千不有遺老吾何

徴焉熈𠔃春臺泊𠔃淵水孔德之容是謂物始

    題陳希夷先生畫像賛

集甞奉 詔祠華隂入雲臺𮗚進至張超谷拜先生遺象髙

逺淵冲之風変化流通之妙猶可想見其彷彿也昔邵氏先

天之學上遡其源實自先生出天作斯文焉可誣也而丗人

以神仙求之殆因其所見而然歟錢塘隱者薛無塵得先生

畫象草衣蓬跣盖其終隱而無復當丗之意者令集作賛集

何足以知先生哉姑以所聞其粗者而言之其辭曰

風霆流形宇宙在手𨼆顯盡神而巳弗有匠有代斵廼反無

爲圖書之傳百丗之師