Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


石於城北使敎諭新城朱禮速予文以傳之予曰諾又使稅

副濟南魏淵奉神像還祠所過旄倪留恋欣感淵乃周覧祠

墓之舊迹適山川之竒偉而歸告得神之情焉旣而五月又

不雨徧禱群望神在禱中是年會府又郡禱皆苦而縣六月

三日雨十二日雨而旬日之間雲雷並興四郊在望者或十

里數十里或百里或一日或二日或一時隨地而足稽諸旁

近最爲沾渥焉是時保童悉力禱祈以爲巳任齋戒兼旬而

不間嚴屠宰之禁厲不虔之俗家有疾苦而不顧身受勞苦

而不辤忠翊校尉縣丞縉山張榮與簿及興史實恊心焉必

得雨而後止爲吏者其憂民如此其必有以鍳其誠者乎天

祥以石具吿乃序其事而傳之爲迎享神詞曰

有敦維崇其阻九陵時翕時舒與雲俱興降丘作神朱𥿈赤

舄尚書邦君司命司直自古在昔于我故壊我識其來甞與