Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


里 國家之制秩三品有功德可称者得請溢以未及請謚

墓碑未立(⿱艹石)干年矣其第五子保童監邑撫之崇仁予自國

史歸老僑居其野保童之在太常以奉印爲職事嘗見予於

朝而其季弟和尚自其兄元童所來曰是不可失也冝亟請

焉於是使和尚覃思追憶得其遺事以告邑教諭郷貢進士

朱禮邑之𨼆君子陳德仁述狀來求銘予按其事有可以風

動于時者故爲之書其大父璉赤甞爲明威將軍山東道宣

慰司副都元帥

丗祖皇帝𥘉山東内附而弗靖乆勞王師甫定之事旣平列

于帥府者非才勇親信弗及也旣殁而子阿榮襲其職以才

能選授大都西北関廂廵捕之事有盗 萬夀山 廣寒殿

御器金者𫉬之稱 㫖授武略将軍同知松江府事溧陽知

州汀州緫管又同知邵武路事披荆𣗥立官府有德政之碑