Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而相 朝廷豈可以一二数哉然而匱室之書民間不得以

多地歳月之乆閭閻或至於遺忘此豈非著作之闕文而今

昔之遺憾乎邇者龍興郡城耆老以爲金紫光禄大夫中書

平章政事伯撤里公之來長行省也恵澤深厚我民感焉以

集之甞承乏太史也來請紀述其事集曰吾聞平章公承

天子之命佐丞相以分治德化者

天子之盛也政令者 朝廷之故也公其肯自以爲功乎且

公之爲德忠厚而謙抑盛名譽以極稱述將非公之意也且

集老且病矣敢辭乆之𦒿老以告其守臣守臣不能遏也貳

守燕𤦺爲之啓諸藩宣之俊良度諸風紀之清峻則皆曰平

章之得民心乆矣閭閻之言也信士民之請也宜於是使其

吏郭元善謀於臨川守臣𡊮說而爲之請焉乃使崇仁監邑

寳童來言曰昔唐渾咸寕治河中連理之木生於其野野人