Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


悉受分地以爲第宅式臘公得建地和寜里在 内朝之西

北於朝謁爲近惜乎不得年以卒卒之日長子敎化年六歳

次子朶而只𦆵四歳耳朶而只即故御史中丞襄愍公而敎

化所謂襄敏公也公兄弟㓜鞠于母夫人趙氏㷀焉相顧未

有以自見

𥙿宗皇帝旣崩 隆福太后居東宮謂宮臣曰昔式臘唐吾

台事 先皇最乆且勞今有子否對曰式臘殁其妻趙氏與

二㓜子在耳乃召見之曰二子明爽莊重它日可望也因使

公事

武宗皇帝而中丞事

仁宗皇帝矣

武宗揔兵朔方鎮 祖宗之故地諸親王諸軍莫不聽命

内朝以玉章賜之盖 天子之所服用使施諸所部以爲機