Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無可議者趙公後歴䑓省之重思公之才不盡用作辭以哀

之其三也 國家歳以二月八日迎佛於城西髙良河京府

盡岀冨民珠玉竒玩狗馬器服俳優優雜子女百戯昡鬻以

爲樂禁卒外衛中宫貴人大家設幕以觀廬帳蔽野諸王近

侍貴臣寳飾異服馳駿盛氣以相先後 國家一日之費鉅

萬而民間之費稱之桑哥者本大浮圖師之譯者得見幸遇

故其事尤侈織染提舉儲普華者髙良寺中之人也並縁爲

貪虐尤甚公以御史執而治之以桑哥之令求解不得桑哥

召而辱之詰之曰女不欲爲 天子求福邪禍且不測公

徐曰儲普華欺上虐下爲天子歛怨非求福也桑哥不能

屈而罷爾後頗知國用之耗或間歳一省或畧應故事不復

如昔之盛其四也困公之行事而國政之可考者在焉是皆

當書以示來者非私述矣公生於䘮亂之餘長乎建國承平