Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


治姦慝不作乃(⿱艹石)門𨽻使令不以政事干官府賈市服食不

以二價虐小民用人則盡同列之情而不專議事則廣忠益

之言而不惑五年十二月城西灾公親率有司欶之登城望

拜即反風火息其感動之神又如此明日出私財爲糜以賑

失火家不足出府𢈔之贏粮以給之民又大恱然則是不可

以不書巳乃使復其耆老曰昔唐韋丹之治兹郡也去之数

十年時王𮗚諸舊典始

詔有所紀述以慰其吏民之心仁者之惠雖乆遠而不能忘

也而又何亟乎𦒿老曰吾儕小人朝不及夕願有紀述以傳

見於將來矣乃爲次第其說采其歌頌而載之庶乎觀風者

有取焉其詞曰於穆

聖皇頋諟南服選於近臣往長藩牧南服乃疆莫于湖江作

鎮䂊章臨制海邦百城來緫相臣攸理公來匪亟未舄几几