Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


祖董公文用前後顯奏其罪而桑哥誅内外憲府始得伸其

職遂改提刑按察司爲肅政廉訪司以振起之廢察判之官

省𭄿農使以増廉司兩僉事而拜公爲朝列大夫僉河北河

南肅政廉訪司事三年僉燕南河北道肅政廉訪司事公之

在憲府所至率師弟子貟行禮學宫以爲教而吏民之頑嚚

不率者亦不貸以法好薦士後多爲大官知名當丗如郭公

貫安公祐劉公賡其人也歳十一月行部大名得疾某日卒

于官舎元貞二年也是年十二月八日葬于安陽聶村原之

先塋得年五十有八公娶焦氏金進士茂才女後公二十五

年卒合葬公之墓次茂才太原元公好問之同年友也公平

生儉約自處𥘉至京城任官者皆分地以爲居公貧且介弗

有也外無僕役身親賤事夫人明詩習禮相公以學躬執飪

㸑傍無使令𥙊祀賔客靡有闕事公之讀書六經之外非有