Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


道園學古錄卷之四十三   歸田藁十七

             雍虞集伯生

 墓志銘

    臨川𨼆士孫君履當甫墓誌銘

孫君諱轍字履常其先自金陵來居臨川髙祖彦居官治獄

有隂德以子貴贈奉直大夫曽祖次康迪功郎祖果父震妣

蔡氏君未成童而孤以母敎知警䇿自樹立臨川文物之邦

自昔有行義文學政術之士相望於代宋亡故進士數人衣

冠偉儒爲衆庶儀表三四十年而後盡君之生後於諸公而

頌詩讀書檢身愼行𨼆然蚤有譽於州里郡人力足以致客

者具禮幣迎君於家塾身率子弟受學候問敬養如事父兄

乆之從學者日衆始即家居而講授焉一畆之宮近接闤闠

樹竹數个門庭蕭然外齊内燕嚴靖有恒户外之屨常滿與