Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


将爲變者以告諸長官同僚皆無敢出治曰君自爲之仲常

乃断巫如法并其黨各歸諸其郷而官府民家以安始服儒

者之爲政如此秩满如京師將與集相見而道中暑卒㓜子

豈從行殯諸桃源縣之北而奔告于集叔弟葉同在京師乃

營葬費使葉與豈歸其䘮未行而宣巳自臨川奉柩而歸諸

崇仁嘉魚令之命下仲常不及見矣嗟夫故宋衣冠之丗家

百年以來幾巳盡矣而遺經道學之傳尤鮮焉先君先夫人

抱先丗遺教於萬死一生之餘忍貧茹䟽使我兄弟得以就

學集之不肖雖竊禄食無以𩔰揚其親以仲常之積學立志

箸書立論有可傳者而所至止此此皆集不誠不明上負

考下負賢弟者也是以歸來數年之間宣等屢以斯文爲請

毎一執筆興思輙流涕而不能成章今年巳七十疾日加甚

恐終無以盡吾情者乃叙而銘之子宣次旦次豈皆國學生