Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


道園學古録卷之四十四   歸田藁十八

             雍 虞 集 伯生

  墓表

    李仲華墓表

至元十九年宜黄縣言於撫州有盗起仙桂郷之南坑郡言

諸㑹府得檄調兵命監郡虎翼招討郭昂捕治之兵至其處

廼議曰環賊出入之道畫圗分其地各以兵殱之行軍令史

李榮獨抗議不可夫造事興変一家容有所不知今盗起平

民巳受其害今下誅盗而欲擅殺平民乎脅從者猶當貫之

況不知情者而可殺乎切聞 國家之制有罪者父子不相

及也群盗可以名得數十里之間口且數萬其可濫及乎當

是時内附未乆守吏率欲以威服衆軍中又利其子女金帛

往往計皆出此而莫之爭主者聞榮言皆変色榮又言此吾