Page:Sibu Congkan1446-虞集-道園學古錄-12-12.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


領祀事州人屢以水旱請禱之静嘿内處而盻蠁外應人莫

窺其際蝗出境中文光爲郷錫山祝之雲族而雨蝗悉入具

區𡻕大熟長吏列上其行業至大元年有 㫖以玄元舘爲

𮗚賜號元素神應崇道法師爲住持提㸃二年宣授常州路

道錄延祐元年有 㫖陞玄元𮗚爲玄元萬壽宮仍住持提

㸃杭州路開元宮事明年特賜真人號是爲玄中文節貞白

真人命及門而文光巳遷化則天暦元年九月十四日也文

光旣服道士服然執親之䘮亦遵程子朱子所脩禮用古葬

法亦不徇流俗爲祠以奉祀又爲永思堂於錫山以瞻望其

祖父之始來居者母夫人且老文光築室先廬之近𡻕時歸

養親燠寒飲食之宜得親之驩心焉二弟尤淳族人里中子

弟不暇敎者爲義塾教之殁不能葬者葬之貧無歸者資遣

之大夫士相見見其儀𮗚軒特𬓛靈虚曠未嘗不嘆焉晩自