Page:Sibu Congkan1446-虞集-道園學古錄-12-12.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出書護其院者則僉宣政院事阿刺考怛斯之請也故爲述

偈以賛曰 大乗浴室表清静光明成就福德聚神王持地

不動身寧隨丗相有毀廢外道仙人與尊者二俱自了去不

返草深井泥古道断百歳來者墮空寂琳公歴事諸古佛慈

愍因地不思議歸運巳珎(⿱艹石)塵沙成此毗盧妙法界儼然宫

殿彈指頃華嚴境界種種現集雲老人破顔𥬇印爾願力堅

定故永刼不壤常現前續佛慧命度衆生囬向當代殊勝常

    相山重脩保安觀記

撫州崇仁之南六十里有髙厚博大之山焉曰巴山唐名臨

川山今曰相山者也循其麓三百里有餘不能周升其巔甘

餘里而後至歧而上銳自郡城南出巳望見之邑之官舎民

居當陽者莫不面對雲如縷出山中盤礴覆冒膏(⿰氵閠)充溢衣

破草木阬谷之容溝澮之通堰之者節宣蓄泄以爲稼穡