Page:Sibu Congkan1446-虞集-道園學古錄-12-12.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


有識士也至郡連旱大究荒政斥罷滛祀獨禱於社稷山川

就郡城望拜玆山遣吏迎四君之象果得雨歳乃熟去爲祥

刑使者猶属文道其事刻石山中俾後來者知敬恭明神而一

不䧟昵于邪滛云内附

國朝仍用道士主祠  天子有詔書祀名山大川則守令

奉詔敬祠歳侵守令迎禱如故事民間之禱祠無所禁也

然山髙以險祈報甞在夏秋時冬未寒山氣巳凝爲氷雪守

者非清苦不能恒居四方冠褐者夤縁文書汚合苟𤓰華之

微利人迹罕至則鳥䑕散祠宇頽圯像設𭧂露農民頋瞻傷

怛不知所出今監邑承直郎唐兀保童大用甞奉

詔書致𥙊見而感焉未暇及也在官之明年爲後至元庚辰

四月旱種不入士禱於山麓欒君之祠其應滂沛甚異七月

又旱合群祀而禱之亟迎四君之象皆至縣治又得雨郡吏