Page:Sibu Congkan1458-黃溍-金蕐黃先生文集-12-01.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黄溍謹叙

  說水贈蒋春卿

陽羡蒋君春卿嗣主安定教事於呉興以秩滿去友生金華

溍送之苕溪之陽酌之水而與之言曰君知水之為物乎嵌巖

礨空一掬之多遺針投芥可SKchar取非不泠然氷骨雪齒也無

摇焉無溷焉斯可耳及其去而為湍為磵也驀山跨谷厯百折

而弗顧不既壯歟然而迫於風則驚扼扵石則怒矣(⿱艹石)夫釃為

三江鍾為七澤茫洋演溢涵煙霏而滔日星者澷不知其㡬百

里泊乎其休汩乎其不可㽞沈沈乎黄龍之𠩄宫穹龜鉅魚之

𠩄家鰕蛤生焉而不以為隘也来牛去馬飲焉而不以為耗也

鳬鷗出沒焉而不以為䙝也蟯蚘投焉而不以為汚且辱也神

妖物怪居焉㳺焉而不以為異也千漚萬泡交起互滅瀇滉尓