Page:Sibu Congkan1458-黃溍-金蕐黃先生文集-12-01.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


咲弗顧銓曺謬以年未及出其名復俾正杭學先生竟不自言

眀年遂以疾卒於家夀六十四大德十一年八月二十日也先

生偉貌羙髯談辨絶人然任氣好臧否閭里少年以為厲巳而

相與謀中傷之卒亦無以害也先生學本經濟而以蕳易為宗

讀書務識其義趣未甞牽引破碎以給浮說至其為文雄肆俊

㧞飈駛水飛一出於巳無少貶以追世好丗亦未有能好之者

凡𠩄著為夢槀六卷癡槀六卷聴雨留槀八卷蔵于家先生盖

有禄食於世矣而未顯也故識與不識皆稱之曰山南先生如

𨼆者焉𥘉娶呉氏卒再娶許氏子男一人曰鼎孫男女合三人

旣⺊宅于永寕郷白茅之原将以某年月日窆而未有以昭不

朽也溍惟我曽祖左曺府君以文章家知名當世先生以外孫

實得其學頋溍之𫎇鄙劣弱猶𦍒弗失身負販技巧之列以隕