Page:Sibu Congkan1460-黃溍-金蕐黃先生文集-12-03.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而雜出扵傳記百家之書固多矣况偃王事見司馬遷史記范

曄後漢書張華博物志本末甚具至愈之文出而學者家傳人

誦之偃王仁義之心遂以𭧂白扵天下後世由愈之言可信不

誣也若愈者非𠩄謂孔孟之徒歟衢人柴某家于蘭谿既與州

之士民脩其祠事且摹刻愈碑文立石殿廡而属溍志其𡻕月

于下方溍𥨸惟湯武以仁義興偃王以仁義亡興亡雖異其為

仁義未始不出於心之同然是州之人誠䏻於愈之言信而不

疑則其𦤺力於神將弗懈而益䖍祥慶之来下䕃庥之𠩄加未

有止也庸附見畸聘儒之說而論次之庻覽者得以詳焉

  胡侍郎廟碑隂記

胡公仕宋為時名卿婺之永康實公郷邑公甞讀書方巖山中

殁而為神發祥其䖏宣和間封佑順侯紹興末乃賜廟額曰赫