Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


得法堂則翁君弘道皆獨任其費妙相中嚴威神外護妥奉有

儀𤓰華旛蓋器物之須設置如式且各助以田二十五畒有竒

既而一得之子某為作僧堂同郡善女徐氏為構鐘樓由丈室

至左右兩廡庫堂齋庖湢室之屬則合衆縁以成之效奔走經

營之勞者僧徳義尼慈夀也禪師之来至是凡十有五年而其

法之𠩄宜有者靡不畢僃規制之廣則視舊有加禪師為而不

有擇上首弟子俾之住持承其付託者亦能負荷而無𠩄係吝

不乆輒謝事而退自壊空成無用貴絶照昶龍門省無礙了逮

今滅宗⿰糹⿱𢆶匹巳六傳矣⿰糹⿱𢆶匹謂予曰在吾教中聚沙積土無非佛事

法施財施寧有差别請為我並誌之於石庶㡬来者不昩𠩄自

而思𠩄以報稱焉予聞禪師以單提直指普對羣機不起于座

而道價之重傾動逺邇冝其以壊為成無難也有能扵禪師之