Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


令由衡山而長沙傳號弗絶迄今千 百年猶廟食于一邦

不曰徳之薄者其流卑徳之厚者其流光推本而言則為徳之

薄厚特係乎能忠與否耳惟札刺爾氏之先奮其雄材翊扶興

運元功茂烈載于彛常自時厥後享有茅土訏謨廟堂出入帷

幄者莫不世濟其羙徳業之盛有光于前雖古帝王輔弼之臣

殆不是過非僥倖於一時之際遇而謂之豪傑者可同日而語

也然自魯王父子下逮東之三世易名節惠悉冠以忠視向

之著令稱忠者若無以異令聞長世不亦冝乎盖人材與時髙

下固有不齊至扵事上之貴乎忠無古今一也公以宗臣世胄

日侍

天子清閒之燕而謙退不伐克念厥紹休沭在外輒與鴻生駿

士探討儒家者流之言而知忠之為貴奉以周旋如恐弗勝既